Girl Meraki

Planter - Black Iron

$69.00

Vintage iron black planter - a dark contrast to foliage for your plant display. 

Measures 20cm tall x 21cm diam